Annonse

Filminfo og video

USA Mot Al-Arian

Siden 11.09-2001 og fram til Line Halvorsens film var ferdig har 6472 personer blitt arrestert, klassifisert som mistenkte terrorister av USA's myndigheter. I løpet av filmen kommer det også andre tall frem som viser at det finnes mange som har blitt mistenkeliggjort, muligens bare som en følge av å være muslim.

Sami Al-Arian flytta til USA fra Palestina da han var 17 år og har vært en aktiv foreleser for Palestinas sak. Han har forsøkt å få til lovendringer gjennom det amerikanske systemet og arbeidet i USA for å få en slutt på Israels okkupasjon. I februar 2003 ble han sammen med flere andre anklaget av FBI for å ha vært involvert i Palestinsk Islams Jihad (PIJ), som anses ansvarlige for over 100 dødsfall i Israel.

Denne filmen gir et bra bilde på noe som minner sterkt om en heksejakt, der ytringsfriheten er truet. En persons krav om en rettferdig rettergang ser ut til å veie mindre enn fremmedfrykten i USA's rettssystem. Dette kommer blant annet fram av hvordan myndighetene benytter seg av vitner som tilsynelatende ikke har en reell link til Al-Arians sak. For eksempel at israelsk politi, israelske bombeeksperter og israelske overlevende etter terroraksjoner ble hentet for å brukes som vitner i saken. Spørsmålet man kan stille seg er hva som er linken mellom disse personene, samt hvorfor bruke vitner fra Israel dersom det ikke er relevant for saken? De skremmende vitneutsagnene fra terrorhandlinger i Israel kan brukes som næring til frykt for terrorister, og slik underbygge fremmedfrykten blant folk, som dem i juryen. Til sist ble Al-Arian frikjent på alle punkter av juryen på grunn av manglende bevis. Noen av punktene var dog ikke enstemmige, og det gav grunnlag for at myndighetene kunne fortsette straffeforfølgelsen, til stor fortvilelse for både Sami og hans familie.

Familien som vi kommer tett innpå under denne filmen er sterkt preget av saken. Den går ut over hele deres dagligliv og farger hverdagen for hele familien, noe som kommer godt fram av flere hendelser. Det mest interessante er allikevel hvordan amerikanske myndigheter oppfører seg i kjølvannet av angrepet på New York. Og hvordan sivile rettigheter nedprioriteres for å vinne gjennom en sak mot en mann som er frikjent av en amerikansk domstol.

Siste nytt om saken i skrivende stund: www.ipsnews.net
Filmforumet.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. Filmforumet.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarsystemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
Annonse