Annonse
Støvet har så vidt lagt seg etter de store tumultene med den forrige streiken, som kostet Hollywood milliarder av dollar og utsatte det ene prosjektet etter det andre. Nå viser det seg at Hollywood igjen kan få en streik over seg, denne gangen fra skuespillere.


Mens TV-selskapene har jobbet hardt for å produsere episoder etter at manusforfatter-streiken endte for tre uker siden har en ny trussel om streik hengt over studioene. Filmskapere vegrer seg nå om å starte på innspillinger som har sluttdato etter den 30.06, som er datoen kontrakten mellom studioene og Screen Actors Guild (SAG) hvor de fleste store skuespillere er medlem.

Hvis man tenker seg den vanlige 60-dagers innspillingstiden, pluss ekstra tid for fri og mulige nye opptak av scener hvor det er nødvendig, så vil det tilsi at studioene ikke vil starte på innspilling etter slutten av denne måneden. En anonym agent har sagt at ingen studioer har gitt grønt lys til produksjoner som slutter etter 30. juni.

I tillegg har flere storproduksjoner nå satt igang med å få forsikring mot denne streiken. Denne forsikringen tilsier at hvis innspillingen blir forsinket til etter 30. juni grunnet sykdom, materielle skader eller mangler, så vil studioet være økonomisk sikret skulle streiken ramme dem. For å kvalifisere til en slik forsikring, må filmen ha planlagt ferdig innspilling innen 15. juni.

Nervene er på høyspent i Hollywood nå, nettopp på grunn av den 14 uker lange streiken de nettopp var gjennom med manusforfatterne, med en estimert kostnad til 3 milliarder dollar. Der kom de til enighet den 12. februar om at manusforfatterne skulle få mer utbytte av produksjonene som ble distribuert over internettet. Skuespillerne med SAG i spissen ønsker mye av de samme kravene i sine kontrakter, men de ønsker også å fjerne kravene om at deres over 120000 medlemmer skal måtte delta i tvunget reklameplassering i TV-programmer og filmer.

Steven Spielberg er blant de som er berørt av denne mulige streiken. Hans film "The Chicago Seven" har nå blitt utsatt på ubestemt tid. Michael Bay skal i gang med Transformers 2 i år, og han har satt juni som oppstartsdato for innspillingen. "Hvis det blir en streik, så stopper vi. Men en stopp vil ikke være noe problem," sier Bay. Han håper å kunne kompensere tap ved en eventuell streik med å få til spesielle avtaler med leverandører av utstyr til filmen.

Lederne av SAG er nå under hardt press om å prøve å få til en avtale med studioene så fort som mulig. Noen ønsker at de skal begynne diskusjonen allerede nå, for å prøve å få en rask avklaring, mens presidenten i SAG, Alan Rosenberg, har sagt han ikke ønsker å starte forhandlingene før i April, og han kommer til å stå veldig sterkt på sine krav. Men Rosenberg møter motstand blant annet fra kjente profiler som Tom Hanks og George Clooney, som begge møtte Rosenberg til middag for å få frem sitt syn om saken. I tillegg har flere satt inn helannonser i aviser hvor de forklarer hvor viktig det er å få satt igang forhandlingene snarest. Og når over 1000 medlemmer kom med underskrifstkampanje lovet Rosenberg at han skulle ta opp dette med styret i SAG.

Like etterpå kom Rosenberg med en offisiell uttalelse, da han sa: "Vi kommer selvfølgelig til å fortsette å snakke med de største nettverkene og studioene, mens vi klargjør en formell forhandling".

Så da får tiden vise, om vi på ny får en ny streik i Hollywood.
Filmforumet.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. Filmforumet.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarsystemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
Annonse