Annonse

Filminfo og video

It's a Free World

33 år gamle Angie mister jobben etter å ha reagert på antasting fra en overordnet i rekrutteringsbyrået hun var ansatt i, som skaffer østeuropeere arbeid i England. Hun finner snart ut at hun har mulighet til å skaffe seg et levebrød ved å starte et eget rekrutteringsfirma sammen med sin venninne Rose: Angie & Rose Recruitment. Hun og Rose gjør sitt beste for å skaffe kunder og arbeidere til sitt nye firma og lykkes etterhvert med å få det til å gå rundt. Dog til en viss grad på bekostning av deres moralske verdier.

Utfordringene til Angie baller seg på etterhvert som hun i større grad blir nødt til å stramme opp sin rolle som mor. Å ta seg av sønnen som har begynt å få sosiale problemer viser seg å ikke være helt enkelt. Samtidig tårner det seg opp stadig nye problemer for Angie & Rose Recruitment. For å bevare sine egne interesser er hun nødt til å vurdere stadig mer lysskye løsninger som å rekruttere papirløse arbeidere østfra for å få fart på inntektene.

Filmens gjennomgående tema er den lite fordelaktige situasjonen som kan oppstå for arbeidere i et slikt system. Kynismen som råder i en slik bransje kommer sjelden arbeiderne til gode. For eksempel å ta kontakt med papirløse arbeidere og skaffe dem falske pass slik at du får en underkuet og billig arbeidskraft som ikke tør å gjøre en dårlig jobb eller å klage på boforholdene. Man får også se en dobbeltmoral hos mennesker som jobber i denne bransjen, der personlige problemer blant de som rekrutterer veier tyngre enn skjebnen til hele familier som påvirkes i stor grad av sosial dumping. Arbeidsinnvandringen har økt betraktelig innenfor Europa etter tusenårsskiftet og de aller fleste har fått med seg at det er mye tvilsomt som møter de som har dratt hjemmefra for å jobbe. Som å få luselønn og tolerere å bli stuet bort på små dårlige boliger uten sjanse for privatliv mens de er på oppdrag. For de uten papirer er det selvsagt enda verre forhold der skjebnen deres i stor grad ligger i hendene på formidlere som fort blir distansert til problemene som oppstår når man er i et fremmed land og ikke har alle rettighetene på plass.

It’s a free World er en realistisk og tankevekkende film som tar opp temaet om arbeidsinnvandring på en bra måte. Sett fra engelske Angie’s situasjon får man se hvordan respekten for mennesker ikke blir opprettholdt i en uryddig bransje der menneskeverd burde vært en av de viktigste komponentene.
Filmforumet.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. Filmforumet.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarsystemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
Annonse