Annonse

Filminfo og video

Precious

Push er den første, og eneste roman, av forfatteren med det ikke så rent lite sjarmerende navnet Sapphire. Hun er langt mer en poet enn av det skjønnlitterære slaget og dette skinner ut av boksidene som en poetisk lyskaster. Poesien i teksten er rett og slett overveldende. Sapphire skildrer et amerikansk samfunnsfenomen, og et dyptgående problem blant den afroamerikanske befolkningen av USA. Claireece Precious Jones er 16 år, overvektig, gravid med sitt andre barn med faren og hva utdanning angår er hun sterkt underutviklet. Hun er langt i fra dum, men når du indoktrineres med et budskap om at du er dum, mindreverdig og behandles mer som slave enn menneske innenfor hjemmets fire vegger, da har du et dårlig utgangspunkt. Den kampen Precious må kjempe er frigjøring fra tyranniet som har frarøvet henne muligheten til å utvikle seg. Det å frarøve et barn muligheten til utdanning er en av de verste handlingene du kan påføre et barn. Utdannelse, evnen til å forstå, tenke og handle fornuftig er en viktig brikke når et individ skal forme sitt liv og sin fremtid. Precious blir på mange måter et bilde på utviklingsfrigjøring blant et folk som må kreve sin rett i samfunnet.

Det er ikke overraskende at en film som Precious blir verdsatt når den går sin runde i kinoterrenget. Den viderefører bokas budskap med det samme språket, den samme brutale forsømmelsen og likegyldigheten for fornuft. Når Sapphire skrev boka var det som om hun dyppet papiret i samfunnets avgrunn og trakk opp et stykke subkulturell virkelighet på papiret. Den samme væsken har preget filmens helhet der språket er det definitive virkemiddelet. Du blir sittende med dyp sympati og med forståelse for hva mennesker med en dårlig forutsetning må jobbe med for bare i det hele tatt å komme seg opp på et grunnleggende nivå. Når du er 16 år er du på et sted i livet der lese og skrive burde være en selvfølge, men det vi som har fått denne muligheten anser som en selvfølge, står ikke for den samme selvfølgen for de uten denne muligheten.

Precious blir utestengt fra skolen hun går på, som en følge av graviditeten og blir henvist til en alternativ skole for unge mennesker med sterkt reduserte kunnskaper innen feltet lese & skrive. På denne skolen oppdager hun gleden av å lære, samtidig som hun opparbeider respekt for seg selv og innser hvilke muligheter en utdannelse innebærer. Men ikke alle trinnene på vei opp i samfunnet er enkle å sette føttene på, av den grunn at du må løfte hele ditt vesen opp på hvert trinn for å ikke falle av det nivået du prøver å karre deg opp til.

Med Mariah Carey og Lenny Kravitz i to biroller beveger to musikere seg over i filmens verden. Men det er i utgangspunktet rollen til Precious og moren som setter standarden for hvordan du opplever filmen. Foruten Lee Daniels i regissørstolen har blant andre Oprah Winfrey stått på produsentsiden. Det er ikke uten grunn at alle disse menneskene har latt seg engasjere i denne filmen. Kampen mot raseskillet er i hovedtrekk over og som en del av etterskjelvene i denne prosessen er det å løfte det afroamerikanske folket opp på et nivå som gir dem de beste mulighetene på lik linje med alle andre. Og som et siste budskap kommer denne kampen innenfra det afroamerikanske fellesskapet.
Filmforumet.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. Filmforumet.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarsystemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
Annonse