Annonse

Filminfo og video

Killing Lincoln

Killing Lincoln

Karakter

3 
Drapet på president Abraham Lincoln er en av disse monumentale hendelsene som har formet og preget amerikansk historie på en grunnleggende måte. Lincoln er myteomspunnet både som leder i den amerikanske borgerkrigen og til sist som pådriver for avskaffing av det svarte slaveriet, og fordi han var den første presidenten som ble myrdet. Konspirasjonene rundt planleggingen av mordet har også hjulpet til å gjøre interessen overveldende.

«Killing Lincoln» er et dokudrama basert på Bill O`Reillys (ja, den Bill O`Reilly) og Martin Dugards bok med samme navn, og søker å fremstille hendelsene som ledet opp til mordet, og dagene etter, på en så historisk korrekt måte som mulig. Dette har ført til at alt fra dialoger og personer, til mer perifere ting som hva de involverte hadde på seg, og hvem som var til stede i hvilket rom, er researchet grundig, og det er blitt sagt at det ikke blir ytret et ord i filmen som det ikke er funnet historisk belegg for å kunne ta med. Denne strenge, informative måten å beskrive hendelsene på kan ha sine fordeler. Seeren får et «sannere» bilde av hva som virkelig hendte. Samtidig låser det filmen på en måte som gjør den halvannen timen kjedeligere og mindre engasjerende enn den kunne vært.  Det bør også nevnes at filmen har blitt utsatt for noe kritikk for at det finnes flere historiske unøyaktigheter og upresise fremstillinger av hendelsene. Det er vanskelig å fremstille noe historisk riktig når det finnes så mange forskjellige og motstridende vitneforklaringer og nedtegnelser. En av de største stridighetene går på hva John Wilkes Booth sa da han hadde skutt Lincoln. «Sic Semper Tyrannis» er blitt stående som et slags ikonisk utsagn her, men mange har også hevdet at han sa «The South is avenged.»

Billy Campbell, som er mest kjent fra diverse tv-serier, trakterer en sympatisk Lincoln, og portrettet står absolutt til stå-karakter. Scenen hvor en frigitt slave kneler foran presidenten, og han ber mannen om å reise seg opp fordi en fri mann ikke kneler for noen, er rørende. Allikevel kan man ikke unngå å sammenlikne ham med Daniel Day Lewis fantastiske rolle i Spielberg-filmen «Lincoln», som forøvrig var nokså tam sett bort fra nevnte Day Lewis. «Killing Lincolns» skapere terper hele tiden på at Lincolns drapsmann John Wilkes Booth alltid er blitt fremstilt som en relativt endimensjonal, gal mann, og vil med filmen søke å vise frem flere sider av ham. Dette lykkes de ikke med. Jesse Johnsons fremstilling av Booth blir nettopp det den søker å unngå: endimensjonal og et godt stykke over i psykiatrisk stormannsgalskap. Javel, Booth var en anerkjent skuespiller. Javel, han hevdet å ha patriotiske og dyptgripende grunner til å gjøre det han gjorde. Allikevel sitter vi ikke igjen med noen større forståelse av hvem denne mannen egentlig var, verken sosialt eller personlig.

Tom Hanks, som har fortellerstemmen, klippes inn her og der sittende i en lenestol med forskjellige artifakter mens han forklarer hva som nå er i ferd med å skje ettersom filmen skrider frem. Det er forsåvidt et helt greit fortellergrep, og Hanks har autoriteten og myndigheten som gjør at vi hører på med interesse. Men det blir noe parodisk i sekvensene hvor Hanks teller ned hvor mange dager Lincoln og Booth nå har igjen å leve. «Lincoln now has six days left to live», «Booth now has two days left to live.» Overflødig og mer humoristisk enn det antakeligvis er tenkt å være.

«Killing Lincoln» gir et godt overblikk over hendelsene rundt den kanskje mest ikoniske amerikanske presidenten som har eksistert. Selve hendelsene er spennende og interessante for dem som er historisk interesserte. Filmen tilfører allikevel lite nytt, og kan bli i overkant langtrukken. Slik sett evner ikke «Killing Lincoln» å gjennomføre det den ville: nyansere og utdype.
Filmforumet.no ønsker en bred debatt om våre artikler og videoer, men har regler for dette:

Hold deg til emnet, skriv i vanlig og sivilisert form. Vis god folkeskikk - unngå banning, SKRIKING, hets og reklame. Banning er ikke tillatt. Du kan ikke skrive kommentarer om etnisk gruppe, kjønn, seksuell legning, politiske tilhørighet, yrke eller religion om det mangler relevans. Personangrep eller ærekrenkende innlegg er ikke tillatt. Filmforumet.no har ikke publiseringsplikt og kan i praksis slette enhver kommentar eller stenge for debatt.

Vi gjør oppmerksom på at kommentarsystemet lagrer IP-adressen som benyttes ved skriving av kommentarer.

Se retningslinjene i sin helhet her
Annonse